GEMCAR
        ถึงเราจะเรียกว่ารถกอล์ฟ แต่มันสามารถทำอะไรได้มากกว่ารถกอล์ฟ ด้วยคุณสมบัติของมันที่มีขนาดเล็กสะดวกในการใช้ง...
Bangkok Flight Services เปิดตัวรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการขนส่งในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับใช้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย