ส่งมอบรถกอล์ฟ ณ.สนามกอล์ฟอัลไพน์เชียงใหม่

Global Corporation  ส่งมอบรถกอล์ฟ ณ.สนามกอล์ฟอัลไพน์ เชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อคอยรองรับลูกค้าในช่วง High Season และขอขอบคุณ สนามกอล์ฟอัลไพน์เชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการรถกอล์ฟ จาก Global Corporation มาโดยตลอด

อัลไพน์เชียงใหม่

รถกอล์ฟ สนามกอล์ฟอัลไพน์เชียงใหม่