มอบขนมไหว้พระจันทร์ลูกค้า เพราะคุณคือคนสำคัญ

มอบขนมไหว้พระจันทร์ ลูกค้า GlobalCorporation เพราะคุณคือคนสำคัญ