อบรมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

วันที่ 7-8 สิงหาคม พนักงานบริษัทฯ เข้ารับการอบรมรถตั้งหญ้าแบบนั่งขับ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยวิศวกร จากประเทศญี่ปุ่น

Training Ride on Brush Cutter

Training Ride on Brush Cutter