Where to buy
ตัวแทนจำหน่าย

สนใจเป็นเจ้าของรถไฟฟ้า, รถกอล์ฟ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานฝ่ายขาย ดังต่อไปนี้

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
888/8 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-385-8888   แฟกซ์ 02-385-8700
อีเมล์ : contact@gemcar.co.th

แผนที่รถกอล์ฟไฟฟ้า

สาขาภูเก็ต :
60/35 ม.5 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-617-570  แฟกซ์ 076-617-574

แผนที่ร้านขายรถกอล์ฟ, Global Corporation